Reklamacje i zwroty

Zwroty


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U.2000 Nr 22,poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Zwroty możliwe są tylko w przypadku towaru nie używanego, bez śladów użytkowania.
 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od otrzymania towaru na adres :
  EL-BUD ul. Bema 1A, 38-500 Sanok
 4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniach bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje itp.), w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu towaru należy odesłać na adres:

  EL-BUD, ul. Bema 1A, 38-500 Sanok.

 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje źródeł światła dostarczonego przez producenta w oprawie.
 3. Warunkiem Gwarancji i reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to nie możliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie produkty.
 6. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera.
  Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.
 7. Reklamowany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji należy przesłać na adres:

  EL-BUD, ul. Bema 1A, 38-500 Sanok.

   Uwaga - w przypadku reklamacji elektronarzędzi Bosch wysyłka bezpośrednio do serwisu BOSCH.